Każdy cudzoziemiec może kupić oraz sprzedać nieruchomość na terenie Chorwacji, pod warunkiem, że państwo z którego pochodzi podpisało z Republiką Chorwacką porozumienie o wzajemnych stosunkach, regulujących proces zakupu i sprzedaży nieruchomości. Polska podpisała takie porozumienie z Republiką Chorwacką.

 

 

 

Nieruchomość może kupić osoba prywatna lub prawna. Obie mogą nabyć prawo własności do nieruchomości, ale różnica polega na czasie potrzebnym do uzyskania tego prawa, kosztach jego uzyskania oraz w możliwościach wykorzystania nieruchomości do celów komercyjnych. Od lutego 2009 roku obywatele Unii Europejskiej nie muszą uzyskiwać pozwolenia na zakup nieruchomości na terenie Republiki Chorwacji.

 

Osobie prywatnej do zakupu/sprzedaży nieruchomości wystarczy paszport.

 

Koszty zakupu nieruchomości przez osobę prywatną:

 

- za usługi biura adwokackiego, koszty notarialne i wpis do księgi wieczystej : 1% wartości nieruchomości, jednak nie mniej niż 1000 Euro. Biuro przygotowuje umowę kupna-sprzedaży oraz nadzoruje cały proces zakupu aż do momentu wpisu do ksiąg wieczystych;

- jednorazowy podatek od przeniesienia prawa własności: 3% ceny nieruchomości;

- prowizja agencji: 3%, nie mniej niż 2000 Euro.

 

*Powyższe informacje nie dotyczą wszystkich aspektów prawnych i finansowych zakupu nieruchomości, ale mają za zadanie dać Państwu ogólne wskazówki na temat procesu nabywania nieruchomości w Chorwacji.

Napisz do nas

Skąd się o nas dowiedziałeś?

Wyrażam zgodę na rejestrowanie moich danych osobowych, które będą wykorzystywane wyłącznie w ramach świadczonych usług oraz przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Więcej informacji znajduje się w zakładce RODO.
Trwa wysyłanie...